.FW_JVC

Přichystali jsme pro Vás další termín pro první veřejné akce Firewalking - Chůze po žhavém uhlí v roce 2015.

Jaro je časem probuzení a očisty. Je tak ideálním obdobím pro nový start. Přijďte i Vy spálit svoje strachy a odhodit minulost, která Vás brzdí.

Pokud jste do teď váhali, tak teď vyražte do akce, už není na co čekat.

 

Metoda F.I.R.E. Firewalkig Institute for Research and EducationFirewalking

Ve škole nás učili, že pokud lidská buňka přijde do kontaktu s předmětem, který má 200° Celsia, tak nenávratně hyne… Jak je možné, že jsme schopni chodit po žhavém uhlí, které má 500° Celsia, a to i opakovaně v délce ohniště 4 až 12 metrů bez jakékoliv újmy? Je možné zlomit šíp o lidské hrdlo, chodit po rozbitých střepech, přerážet holou rukou desky či ohýbat železné ingoty? Ano, jde to! Vítejte v metodě F.I.R.E. (Firewalking Institute of Research and Education) FIREWALKER. 

Výše uvedené disciplíny neslouží k ohromení či pobavení publika, jsou to transformační metody, kdy přesahujeme hranice toho, co považujeme za možné. Pokud dokážeme přejít přes oheň, dokážeme čelit i dalším výzvám v běžném životě a zkušenost vítězství aplikovat dennodenně. Naše vnitřní hranice se posunou dále, náš potenciál se navýší…

Klíčem k přechodu přes oheň je stav mysli - plná integrace ducha a těla, okamžik úplné koncentrace a důvěry v proces. Na firewalkingu je důležitý proces, na jehož konci stojíme před kobercem žhavého uhlí. Samotný proces, je důležitější než závěr. V průběhu tohoto procesu hledáme svůj vnitřní hlas, svého rádce, který nám pomáhá rozhodovat se v extrémních situacích. Zažíváme zkušenost, že to co se jeví jako nepřekonatelné, lze překonat 100% soustředěností, vědomým rozhodnutím a naprogramováním mozku na úspěch. Začíná proces vnitřní integrace, důležité pro přípravu na přechod přes žhavé uhlí. Ve výsledku není důležité, zda žhavé uhlí přejdeme či nikoliv, finální rozhodnutí uděláme na základě svého vnitřního hlasu. A toto rozhodnutí bude vždy správné. Tuto integritu a schopnost posouvat hranice si každý odnáší jako dar ohně s sebou do každodenního života.
Programem provází lektor Jozef Rezek.

Více na www.firewalker.cz

 

 


 

 UPOZORNĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY MAT a NEO Intim!
Pokud čerpáte FIREWALKING jako BONUS v rámci projektu MAT a NEO Intim, je důležité postupovat dle instrukcí zaslaných v emailu a pro Vámi zvolený termín se objednat na adrese: zakaznicka.pece@innerwinner.cz


 TERMÍN A MÍSTA KONÁNÍ FIREWALKINGU


PRAHA

Termín: 8. 11. 2015

Kdy:        14:00 - 21:30

Kde:       Místo bude upřesněno!

Adresa: 


8.11. 2015, PRAHA

VSTUPENKA: 1490

VSTUPENKY V PRODEJI ZDE

  

JIŘÍ VOKÁČ ČMOLÍK - garant programu a lektor

Světový transformační řečník, propojující principy neurověd s praktickou rovinou našich životů. Jiří je jedním z devíti masterů techniky „firewalking“ (chůze po žhavém uhlí) na světě, spolu zakladatel globálního INNER WINNER INSTITUTU, spolu autor systému NEURO RESTART, autor transformační literatury a online programů. Je členem ATLAsociace transformačních leaderů, kterou založil před sedmi lety Jack Canfield. ATL sdružuje evropské transformační učitele, kteří svojí prací pomáhají statisícům lidí na jejich cestě osobního rozvoje.  Jiří pořádá semináře po celém světě pro desítky tisíc klientů z řad největších firem, ale i pro širokou veřejnost. Je autorem knihy Trhák aneb 21 kapitol o Vašem mozku, Mít, či nemít? Peníze, Kniha Rychlovka a Vegetariánská kuchařka.


 

Josef Rezek F.I.T. - lektorpepa_rezek

Josef je motivační lektor, certifikovaný F.I.T. instruktor metody Firewalking. Jeho osobními učiteli jsou Tolly Burkan, zakladatel moderního hnutí firewalkingu, Rolf & Äsa Beckmann, pokračovatelé Tollyho, a Jiří Vokáč Čmolík, s nímž spolupracuje již 3 roky. Osobně provedl více než 500 osob přes žhavé uhlí a charakteristická je pro něj velmi osobní práce s jednotlivci i celými týmy.

Kombinuje energetickou psychologii, neurovědy a kvantovou mechaniku se zážitkem s firewalku ke skutečné transformaci. 


KONTAKTY:

INNER WINNER S.R.O. EMAIL: zakaznicka.pece@innerwinner.cz


E-MAIL - klikněte zde  

OTEVÍRACÍ DOBA: každý den 9:00 - 16:00